Nádobku

Hledám varianty 'nádobku' [ nádobky (3) nádobku (5) nádobkou (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Samuel 10:1... Uslyšíš ode Boží slovo." Tehdy vzal Samuel nádobku s olejem, vylil mu ji na hlavu a políbil ho. Pak...
1. Královská 7:50... kahany a kleště ze zlata, misky, kratiknotynádobky, pohárky a pánvice z ryzího zlata a zlaté panty ke...
2. Královská 9:1...a řekl mu: "Přepásej se, vezmi s sebou tuhle nádobku s olejem a jdi do Rámot-gileádu. tam přijdeš,...
2. Královská 9:3...a vezmi ho do nejzazšího pokojíku. Tam vezmi nádobku s olejem, vylij mu ji na hlavu a řekni: ‚Tak praví...
2. Letopisů 4:22...(bylo to nejčistší zlato), dále kratiknotynádobky, pohárky a pánvice z ryzího zlata a vchod do chrámu...
Matouš 25:4...žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešel, začaly všechny...
Matouš 26:7... přistoupila k němu žena s alabastrovou nádobkou velmi vzácné masti a vylila mu ji na hlavu. Když...
Marek 14:3...Šimona Malomocného, přišla žena s alabastrovou nádobkou velmi drahé masti z pravého nardu. A když tu...
Lukáš 7:37...v domě toho farizea. Přinesla alabastrovou nádobku s mastí, poklekla s pláčem zezadu u jeho nohou,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |