Nádobí

Hledám varianty 'nádobí' [ nádobí (8) ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 7:85...130 šekelů a každá obětní miska 70. Stříbrné nádobí vážilo celkem 2 400 šekelů svatyně. Každý z dvanácti...
Numeri 19:18...namočí jej ve vodě a postříká onen stan, všechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byli. Stejně tak postříká...
1. Letopisů 18:8...vyrobil bronzové moře, sloupy a bronzové nádobí. Když se Toú, král Chamátu, dozvěděl, že David...
2. Letopisů 24:14...chrámu: náčiní pro službu i pro obětinádobí a další předměty ze zlata a stříbra. Po celý Jojadův...
Izaiáš 22:24...domu, jeho ratolestí a výhonků - všemožné drobné nádobí od pohárků po džbány. V ten den, praví Hospodin...
Izaiáš 52:11...zprostřed Babylonu; kdo nosíte Hospodinovo nádobí, očistěte se! Nebudete ale odcházet s chvatem,...
Pláč 4:2...vzácnější - teď jsou však levní jako džbány, jak nádobí, co hrnčíř vyrobil! I šakalí matky nastavují prsy,...
Zjevení 2:27...je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí - jak jsem to i přijal od svého Otce - a dám mu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |