Nádherný

Hledám varianty 'nádherný' [ nádherných (4) nádherný (6) nádhernou (2) nádherné (6) nádherná (3) ]. Nalezeno 20 veršù.
Deuteronomium 28:12...tvým otcům, že ti ji . Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad - nebesa - aby dal tvé zemi déšť v pravý...
1. Letopisů 22:5...se vystavět Hospodinu, být veliký, vysokýnádherný a proslulý po všech zemích. Musím mu připravit, co...
Žalmy 29:4...Hospodinův přichází v moci, hlas Hospodinův je nádherný! Hlas Hospodinův láme cedry, libanonské cedry...
Žalmy 111:3...milují, o nich přemýšlí. Jeho dílo je slavnénádherné, jeho spravedlnost navždy zůstane! Vykonal památné...
Žalmy 135:3...dobrý je Hospodin! Jeho jméno opěvujte - jak je nádherné! Hospodin přece Jákoba vyvolil, Izrael je jeho...
Přísloví 8:11...si važte nad zlato. Daleko nad perly je moudrost nádherná, nic žádoucího se vůbec nerovná! , Moudrost,...
Izaiáš 4:2...ujít potupě!" V ten den bude Hospodinův výhonek nádherný a slavný a plod země bude chloubou a ozdobou pro...
Ezechiel 31:7...žily všechny mocné národy. Svou velikostí byl nádherný a svými dlouhými větvemi, protože zapouštěl kořeny...
Daniel 8:9...se však nesmírně rozmáhal k jihu, k východu i k Nádherné zemi. Rozmohl se k nebeskému zástupu a některé...
Daniel 11:16...ním neobstojí. Se svou ničivou mocí stane i v Nádherné zemi. Rozhodne se přitáhnout s celou silou svého...
Daniel 11:41...povodeň vtrhne do mnoha zemí, přijde i do Nádherné země. Mnohé národy tehdy padnou, ale některé se z...
Daniel 11:45...mnohé. Svůj hlavní stan postaví mezi mořemNádhernou svatou horou. Tam potká svůj konec a nebude mu...
Ozeáš 14:7...cedr v Libanonu, jeho koruna se rozroste. Bude nádherný jako oliva, jeho vůně bude cedrová. V jeho stínu...
Malachiáš 3:12...národy řeknou: "Blaze vám!" a vaše země bude nádherná, praví Hospodin zástupů. Hrozně urážíte, praví...
Matouš 11:8...klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověkanádherných šatech? Ti, kdo nosí nádherné šaty, jsou k...
Lukáš 7:25...klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověkanádherných šatech? Pohleďte, ti, kdo nosí skvostné šaty a...
Římanům 10:15...kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých zpráv!" Ne...
2. Tesalonickým 2:16...a ze své milosti nám daroval věčné potěšenínádhernou naději, kéž potěší vaše srdce a posilní vás v...
Jakub 2:2... Co když do vašeho shromáždění přijde člověknádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve...
1. Petr 3:3...věcech - v okázalých účesech, zlatých špercíchnádherných šatech - ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro...

Slova obsahující nádherný: nádherný (6) nádherných (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |