Nádeník

Hledám varianty 'nádeník' [ nádeníky (1) nádeníků (3) nádeníkem (1) nádeníka (2) nádeník (13) nádeníci (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Exodus 12:45...bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník. Musí být sněden v jednom domě - nic z jeho masa...
Leviticus 22:10...jíst nikdo nepovolaný. Ani knězův host nebo nádeník nesmí jíst nic svatého. Když si ale kněz koupí...
Leviticus 25:6...jíst - jak ty, tak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj nádeník i tvůj host, kteří jsou s tebou. Také tvůj dobytek...
Leviticus 25:40... nepodrobuj ho otrocké službě. je u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe sloužit do léta...
Leviticus 25:50...milosti. Jeho výkupní cena je úměrná mzdě nádeníka za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho let,...
Leviticus 25:53...podle nich. Bude s ním nakládáno jakonádeníkem najímaným rok po roce. Dohlédni, aby nad ním...
Deuteronomium 15:18...ti za těch šest let vyplatil dvakrát více nežli nádeník! Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, co...
Deuteronomium 24:14...před Hospodinem, tvým Bohem. Nevykořisťuj nádeníka, chudého a potřebného, je to tvůj bratr...
Job 7:1...člověk na zemi jen samou robotu? Den za dnem jak nádeník žije tu. Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká...
Job 7:2...nádeník žije tu. Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká odměnu. I mně byly dány měsíce prázdnoty,...
Job 14:6...svůj pohled, nech ho být, si užije život jako nádeník! Strom, ten aspoň naději: Když bude poražen,...
Izaiáš 16:14...toto: "Za tři roky, jako by ty roky počítal nádeník, bude sláva Moábu potupena a celý ten ohromný dav...
Izaiáš 19:10...zděšením. Výrobci látek budou ztrápení a všichni nádeníci žalem zmoženi. Soanští velmoži jsou pouzí...
Izaiáš 21:16...mi řekl Pán: "Po roce, jako by ten rok počítal nádeník, všechna sláva Kedaru zanikne a z celého množství...
Malachiáš 3:5... cizoložníky, křivopřísežníky, utlačovatele nádeníků, vdov a sirotků i ty, kdo činí ústrky...
Marek 1:20...a oni nechali svého otce Zebedea na lodinádeníky a odešli za ním. Když potom přišli do Kafarnaum,...
Lukáš 15:17...ani to. Nakonec přišel k sobě. Řekl si: ‚Kolik nádeníků u mého otce jídla nazbyt, a tu umírám hlady!...
Lukáš 15:19...za tvého syna. Udělej jedním ze svých nádeníků.' A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho...
Jan 10:12...pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj životNádeník ale není pastýř a ovce mu nepatří; když vidí...
Jan 10:13... Když se pak vlk vrhá na ovce a rozhání jenádeník utíká, protože je nádeník a na ovcích mu nezáleží....

Slova obsahující nádeník: nádeník (13) nádeníka (2) nádeníkem (1) nádeníků (3) nádeníky (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |