Náboženství

Hledám varianty 'náboženství' [ náboženství (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
Daniel 6:6...nikdy nic nenajdeme, leda by se to týkalo jeho náboženství." A tak se ti vezíři a satrapové nahrnuli ke...
Skutky 17:23...lidé. Když jsem se tu procházel a pozoroval vaše náboženství, našel jsem také oltář, na němž je napsáno:...
Skutky 25:19...s ním jen spor o nějakých otázkách toho jejich náboženství a o nějakém mrtvém Ježíši, o kterém Pavel...
Skutky 26:5... že jsem žil podle nejpřísnějšího proudu v našem náboženství jako farizeus. Teď tu stojím, abych byl souzen...
Koloským 2:18... kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |