Mzda

Hledám varianty 'mzda' [ mzdu (12) mzdě (1) mzda (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Leviticus 19:13...svého bližního utiskovat ani vykořisťovatMzda najatého dělníka se u tebe nesmí zdržet do rána....
Leviticus 25:50...do léta milosti. Jeho výkupní cena je úměrná mzdě nádeníka za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho let,...
Numeri 18:31...kdekoli - vy i vaše rodiny - neboť je to vaše mzda za vaši službu při Stanu setkávání. Když z toho...
Deuteronomium 23:19...Izraele žádný prostitut. Odměnu coury ani mzdu toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 24:15... Každý den ještě před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť je chudý, závisí na tom jeho život! Jinak bude...
1. Královská 5:20...cedry. Moji služebníci budou pomáhat tvýmmzdu tvých služebníků ti uhradím, jak si řekneš. Jak sám...
Přísloví 11:18...darebák dře se, kdo seje spravedlnost,  mzdu trvalou. Spravedlnost jistě k životu vede, honba za...
Ozeáš 9:1...Smilně jsi svého Boha opustil a zamiloval sis mzdu nevěstky všude tam, kde se mlátí obilí. Mlat ani lis...
Zachariáš 11:12... Řekl jsem jim: "Jestli chcete, vyplaťte mi mzdu. A jestli ne, nevadí." Vyplatili mi tedy mzdu - třicet...
Matouš 20:8...svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních po první.' Přišli tedy ti...
Lukáš 10:7... co nabízejí - dělník si přece zaslouží svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. V kterémkoli městě vás...
1. Timoteus 5:18...náhubek," a jinde: "Dělník si zaslouží svou mzdu." Obvinění proti staršímu nepřijímej, jedině když s...
Jakub 5:4...si poklad pro poslední dny! Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich...
Zjevení 6:6...bytostí jsem uslyšel hlas, jak říká: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, jen tři mírky ječmene za denní...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |