Myrhu

Hledám varianty 'myrhu' [ myrhy (5) myrhu (3) myrhou (6) myrha (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 37:25...velbloudi nesli vonnou pryskyřici, balzámmyrhu, aby to dopravili do Egypta. Juda svým bratrům...
Genesis 43:11...dar: něco balzámu, něco medu, vonné pryskyřicemyrhy, také pistácie a mandle. Vezměte s sebou dvojnásob...
Exodus 30:23..."Vezmi nejlepší balzámy: 500 šekelů tekuté myrhy a poloviční množství, totiž 250 šekelů, vonné skořice...
Žalmy 45:9...Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvéMyrhou, aloí a kasií voní roucha tvá, z paláců slonoviny se...
Přísloví 7:17...přehozy z vláken egyptských. Svoji ložnici jsem myrhou provoněla, aloe je tam, skořice nechybí. Pojď,...
Píseň 1:13...svém lůžku hoduje, vůni vydává můj nard. Svazkem myrhy je mi milý můj, když na mých prsou spočívá. Trsem...
Píseň 3:6... jako když vzhůru stoupá dým? Prodchnutá myrhou a kořením, celičká voní dálkami. Hle, jeho lože,...
Píseň 4:6...vánkem přijde den a rozprchnou se stíny, na horu myrhy vyjdu si, na pahorek vonných koření. Celá jsi krásná,...
Píseň 4:14...s puškvorcem a skořicí, se všelijakým kořením, s myrhou a aloí a nejlepšími balzámy. Jsi pramen zahradní,...
Píseň 5:1...své vcházím, drahá nevěsto, sbírám svou myrhu i své koření, svou plástev medu jím, své víno i mléko...
Píseň 5:5... Milému svému jsem vstala otevřít, z mých rukou myrha stékala, myrha kanula z prstů mých na rukojeť...
Píseň 5:13...jak pokladnice voňavek. Jeho rty jsou jako lilie myrhou kanoucí. Jeho paže - zlaté pruty osázené chrysolity....
Matouš 2:11...poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlomyrhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se...
Marek 15:23...v překladu znamená Lebka). Podávali mu vínomyrhou, ale on odmítl. Zatímco ho křižovali, losovali o...
Jan 19:39...kdysi přišel za Ježíšem v noci) a přinesl směs myrhy a aloe, okolo sta liber. Vzali Ježíšovo tělo a podle...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |