Myla

Hledám varianty 'myla' [ mýt (3) myli (1) myla (2) myji (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 22:38... Přivezli ho do Samaří, kde ho pohřbili. Když myli jeho vůz v samařském rybníku, kde se koupou nevěstky,...
Žalmy 73:13... ale chovám své srdce v čistotě; ruce si myji v nevinnosti - zbytečně! Stíhán jsem ranami celý den,...
Píseň 5:3... svlékla, mám se snad oblékat? Nohy jsem si  myla, snad špinit si je mám? Můj milý protáhl ruku otvorem,...
Jan 13:6...Šimonu Petrovi, ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?!" "Teď ještě nechápeš, co dělám," odpověděl mu...
Jan 13:8... "ale později porozumíš." "Ty mi přece nemůžeš mýt nohy!" namítal Petr. "Když neumyji, nebudeš mít se...
Jan 13:14..., váš Pán a Mistr, umyl nohy vám, máte i vy mýt nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se...
1. Timoteus 5:10...dobrými skutky, vychovala děti, přijímala hostymyla nohy svatým, pomáhala souženým a věnovala se každému...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |