Mukách

Hledám varianty 'mukách' [ mukách (1) muka (4) muk (6) ]. Nalezeno 11 veršù.
Job 6:2...na to řekl: "Kéž by se  muka dala zvážit, na váhy kéž by se vešla bída ! Byla by...
Kazatel 2:23...se pachtí pod sluncem? Po všechny dny zakouší muka, trápí se při všem, čím se zabývá, takže ani v noci...
Matouš 25:46...neudělali pro .' Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života." Když Ježíš...
Lukáš 16:23...onen boháč a byl pohřben. Když v pekle pozvedlmukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí...
Lukáš 16:28... je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk!' ‚Mají Mojžíše a Proroky,' řekl Abraham. ‚...
1. Timoteus 6:10...z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a...
1. Jan 4:18... zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. My...
Zjevení 14:11...svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a...
Zjevení 18:7...se chlubila, nakolik hýřila, tolik dejte muk a kvílení. Myslí si o sobě: ‚Trůním, jsem královna!...
Zjevení 18:10... uvidí dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát zdálky a řeknou: "Běda, běda, město...
Zjevení 18:15... kteří na zbohatli, se pro hrůzu z jejích muk zastaví v povzdálí a budou plakat, truchlit a naříkat:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |