Mužský

Hledám varianty 'mužský' [ mužští (1) mužský (2) mužského (20) mužské (3) mužská (1) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 17:10... toto budete zachovávat: každý, kdo je u vás mužského pohlaví, bude obřezán. Obřežete předkožku svého...
Genesis 17:12... kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený za...
Genesis 17:14...na tvém těle smlouvou věčnou. Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezat,...
Genesis 17:23... všechny, kdo byli v Abrahamově domácnosti mužského pohlaví, a ještě téhož dne jim obřezal předkožky,...
Genesis 34:15...když budete jako my. se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, obřezat. Pak vám budeme dávat své...
Genesis 34:22...lid jen s touto podmínkou: každý z nás, kdo je mužského pohlaví, se musí dát obřezat, jako jsou obřezaní...
Genesis 34:24...syna Šechema a dali se obřezat: každý, kdo byl mužského pohlaví, každý, kdo vycházel z brány toho města....
Genesis 34:25...vešli do města a pobili všechny, kdo byli mužského pohlaví. Také Chamora a jeho syna Šechema zabili...
Exodus 5:9...‚Pojďme obětovat našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, mají co dělat a přestanou poslouchat...
Exodus 12:48...žijící u tebe, je u něj obřezán každý mužského pohlaví. Potom může přistoupit, aby jej slavil, a...
Exodus 23:17...práce. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým Pánem....
Exodus 34:23...roku. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem Hospodinem, Bohem...
Leviticus 6:11...oběť za hřích a oběť odškodnění. Každý Áronův mužský potomek smí jíst z ohnivých obětí Hospodinu. To je...
Leviticus 6:22... je vydrhnuta a vypláchnuta vodou. Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst; bude...
Leviticus 7:6...oběť Hospodinu; je to oběť odškodnění. Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst. Bude se...
Numeri 18:10...svatosvaté, smí to jíst každý, kdo je u tebe mužského pohlaví. Co je svaté, připadne tobě. Také toto ti...
Deuteronomium 16:16...oslav! Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým Bohem, na...
Deuteronomium 20:13...rukou, pobij ostřím meče všechny, kdo tam budou mužského pohlaví. Avšak ženy, děti, dobytek a všechnu...
Jozue 5:4... proč je Jozue obřezal, je tento: Všechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni ti...
Jozue 17:2...Šechemovy, Cheferovy a Šemidovy. To jsou ostatní mužští potomci Manasese, syna Josefova, podle svých rodů....
Soudců 19:22...dveří a křičet na starého hospodáře: "Vyveď toho mužského, co přišel k tobě domů, si ho užijeme!"...
2. Letopisů 2:16...nechal v izraelské zemi sečíst všechny cizince mužského pohlaví, tak jako předtím jeho otec David. Bylo...
2. Letopisů 31:19...na předměstích. Přidělovali je každému knězi mužského pohlaví a každému levitovi, uvedenému na jejich...
Přísloví 7:19...se milováním, do rána kochejme se laskánímMužský dnes totiž není doma, na cestu odjel někam daleko;...
Ezechiel 16:17...a stříbra, které jsem ti dal, a nadělala sis mužské podobizny, s nimiž jsi smilnila. Vzala jsi svá...
Ezechiel 23:40...prováděly přímo v mém domě! Navíc k sobě zvaly mužské zdaleka, a hle, přicházeli, jakmile si pro ...
Daniel 8:15... když vtom přede mnou náhle stanula jakoby mužská postava. Nad Ulajem jsem tehdy uslyšel lidský hlas,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |