Mstí

Hledám varianty 'mstí' [ mstíte (1) mstít (2) mstili (2) mstil (1) mstí (4) mstěn (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 4:24...za zranění, jež mi způsobil. Bude-li Kain mstěn sedmkrát, Lámech bude mstěn sedmasedmdesátkrát!" Adam...
Genesis 9:5... totiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu volat k...
Žalmy 44:17...slyším urážky a nadávky, když se mi nepřátelé mstí! Když se nám to všechno dělo, nezapomněli jsme na tebe...
Pláč 3:60...mi k spravedlnosti! Viděl jsi, jak se mi pořád mstí, jak na chystají samé úklady. Slyšel jsi, Hospodine...
Ezechiel 25:12...praví Panovník Hospodin: Protože se Edom tolik mstil domu Judy a velice se tou pomstou provinil, proto tak...
Ezechiel 25:15...Panovník Hospodin: Protože se Filištíni tolik mstili, protože se s chutí zlomyslně mstili a s odvěkou...
Joel 4:4...a všechny filistinské kraje? Za co se mi to mstíte? Jestliže se mi chcete mstít, rychle a rázně vám to...
Nahum 1:2... Žárlivý Bůh a mstitel je Hospodin, Hospodin se mstí, a to zuřivě! Hospodin se mstí na protivnících svých,...

Slova obsahující mstí: mstí (4) mstít (2) mstíte (1) nepomstím (2) pomstí (3) pomstím (8) pomstíme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |