Mrzký

Hledám varianty 'mrzký' [ mrzkým (1) mrzký (8) mrzké (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Přísloví 1:19...vlastní duši číhají. Tak skončí každý, kdo hledá mrzký zisk - o vlastní duši ho to připraví. Moudrost venku...
Jeremiáš 6:13...od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk; od proroků po kněží každý jen podvádí. Můj...
Jeremiáš 8:10...od nejmenších po největší každý jen hledá mrzký zisk, od proroků po kněží každý jen podvádí. Můj...
Jeremiáš 22:17... Ty ale nemáš oči ani srdce než pro svůj mrzký zisk; zajímá jen vraždit nevinné, vydírání a...
Ezechiel 22:13...Hospodin. Pohleď - tlesknu do dlaní nad tvým mrzkým ziskem a nad krví prolitou uprostřed tebe! Zdalipak...
Ezechiel 22:27...jako krvelační vlci; ničí lidské životy pro svůj mrzký zisk. Proroci se to pak snaží zabílit omítkou...
Ezechiel 33:31...mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk. Nejsi pro víc než zpěvák milostných písní,...
Micheáš 6:10...váš kmen, vy, shromáždění ve městě! To mám trpět mrzké poklady v domě ničemy a míry ošizené a mizerné? To...
Abakuk 2:9... Běda tomu, kdo chtivě shání pro svůj dům mrzký zisk, aby si na výšině hnízdo postavil, unikl z...
Titus 1:11...obřezanými, a těm se musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodiny...

Slova obsahující mrzký: mrzký (8) mrzkým (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |