Moudra

Hledám varianty 'moudra' [ moudře (10) moudra (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Job 13:12...nebojíte se, nepadá na vás jeho děs? Ta vaše moudra jsou slepená z popela, vaše odpovědi jsou hlína...
Job 33:33...Pokud ne, potom naslouchej mi, mlč a  moudře poučím." A Elihu mluvil...
Žalmy 37:30...budou v bydlet navždycky. Ústa spravedlivého moudře mluví, jazykem pronáší spravedlivý soud, Zákon svého...
Žalmy 104:24... Kolik je, Hospodine, skutků tvých! Všechno jsi moudře učinil - země je plná tvých stvoření! Hle, je tu...
Přísloví 28:26...Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn. Kdo dává chudému, nebude trpět...
Kazatel 2:21...jsem se pachtil pod sluncem! Někdo se pachtí moudře a zručně, svůj úspěch však odkáže tomu, kdo se s tím...
Jeremiáš 3:15...pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást moudře a rozumně. A tehdy, se ve své zemi rozmnožíte a...
Jeremiáš 8:9... Hospodinovo slovo zavrhli - to si snad počínali moudře? Proto dám jejich ženy jiným a jejich pole...
Daniel 2:14...babylonské mudrce, Daniel s ním promluvil moudře a uvážlivě. Oslovil králova zmocněnce Ariocha takto:...
Marek 12:34...všechny zápaly a oběti." Když Ježíš uviděl, jak moudře mu odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího...
Koloským 4:5... jak mám. K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. Vaše slova jsou vždy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |