Moudřejší

Hledám varianty 'moudřejší' [ moudřejším (1) moudřejší (7) ]. Nalezeno 8 veršù.
Job 32:9...dává chápání. Dříve narození nejsou vždy moudřejší, starší nemusejí mít nejlepší úsudky. A proto...
Žalmy 119:98...o něm přemýšlím! Tvé přikázání stále se mnou jemoudřejším nad nepřátele činí . Nad všechny své...
Přísloví 19:20... Poslechni radu, přijmi poučení, abys byl příště moudřejší. Člověk v srdci mnohé plány, stane se ale, co...
Přísloví 30:24...čtyři jsou na zemi nepatrní, nad mudrce jsou ale moudřejší: mravenci, národ nepříliš silný, v létě si ale...
Ezechiel 28:3... i když si myslíš, jak jsi božský. Zřejmě jsi moudřejší než Daniel a žádné tajemství ti není záhadné....
Daniel 2:30...to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl moudřejší než všichni ostatní, ale proto, aby se král...
Lukáš 2:52...ve svém srdci. Ježíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem. Patnáctého roku vlády...
1. Korintským 1:25...moc a Boží moudrost. Boží bláznovství je totiž moudřejší než lidé a Boží slabost je silnější než lidé....

Slova obsahující moudřejší: moudřejší (7) moudřejším (1) nejmoudřejší (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |