Mouchy

Hledám varianty 'mouchy' [ much (5) mouchy (4) mouchami (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 8:17... na tvůj lid i do tvých domů vypustím mračna much. Domy Egypťanů i zemi pod jejich nohama zaplní mouchy!...
Exodus 8:18...kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že Hospodin jsem přítomen v...
Exodus 8:20...a v celé egyptské zemi se objevila hustá mračna much. Celá země byla zamořena mouchami. Tehdy si farao...
Žalmy 105:31...- byly i v královských ložnicích! Na jeho rozkaz mouchy přilétly, po celé říši byli komáři. Místo deště je...
Kazatel 10:1...mnoho dobrého. Vonná mast zasmrádne mrtvými mouchami, trocha nerozumu přebije spoustu moudrosti. Moudrý...
Izaiáš 7:18...krále Asýrie!" V ten den Hospodin hvízdne na mouchy v končinách egyptského Nilu a na včely v asyrské...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |