Mola

Hledám varianty 'mola' [ molů (1) molo (1) moli (2) mola (1) mol (5) ]. Nalezeno 10 veršù.
Job 4:19...v prachu základy? Rozmáčknout je lze snáze než mola, drceni bývají od rána do večera. Bez povšimnutí...
Job 13:28...rozpadá jak něco shnilého, jako když roucho žere mol. Smrtelník z ženy zrozený jen pár dnů - a plných...
Žalmy 39:12...umírám! Když trestáš člověka za jeho vinu, jako mol ničíš vše, co měl rád - člověk je pouhá marnost, přesně...
Izaiáš 23:10...zem jako Nil, mořská flotilo - vždyť tu ani molo nezbylo! Hospodin vztáhl ruku na moře, aby otřásl...
Izaiáš 50:9... odsoudí? Hle, všichni se obnosí jako šaty, od molů budou sežráni! Kdo mezi vámi ctí Hospodina a jeho...
Izaiáš 51:8... z jejich urážek nemějte obavy. Vždyť je moli sežerou tak jako šaty, jako vlna budou červy sežráni....
Matouš 6:19..." "Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si...
Matouš 6:20... Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť...
Lukáš 12:33...poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce...
Jakub 5:2... Vaše bohatství je shnilé, šaty vám sežrali moli, vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit...

Slova obsahující mola: mola (1) molada (2) moladě (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |