Mokřinu

Hledám varianty 'mokřinu' [ mokřiny (2) mokřinu (1) mokřině (2) mokřinám (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 41:2...nápadně krásných a tučných krav a pásly semokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav,...
Genesis 41:18...tučných a nápadně krásných krav a pásly semokřině. Náhle za nimi vystoupilo sedm jiných krav,...
Exodus 7:19...vodám - k jejich průplavům, říčním ramenůmmokřinám, ke všem jejich vodním nádržím - se promění v...
Exodus 8:1...kterou máš v ruce, k průplavům, říčním ramenůmmokřinám a na celou egyptskou zem z nich vyveď žáby!'" A...
Izaiáš 7:19...rokle i na skalní průrvy, na všechny houštinymokřiny. V ten den Pán vezme břitvu najatou za Eufratem,...
Izaiáš 14:23... Obrátím jej v hnízdiště sýčků a v bahnitou mokřinu; metlou zkázy jej vymetu! praví Hospodin zástupů....
Ezechiel 47:11...jako ve Středozemním moři. Jeho bažinymokřiny ale nebudou uzdraveny; zůstanou kvůli soli. Na obou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |