Modrých

Hledám varianty 'modrých' [ modří (2) modrých (1) modrou (10) modrého (1) modré (30) ]. Nalezeny 44 verše.
Exodus 25:4...příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronzmodrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst,...
Exodus 26:1...pak zhotovíš z deseti pruhů soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky; necháš na umným...
Exodus 26:4...bude na konci spojeného kusu, udělej poutkamodré látky. Totéž udělej podél krajního pruhu ve druhém...
Exodus 26:31...ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš také oponumodré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu;...
Exodus 26:36... Pro vchod do stanu zhotovíš vyšívaný závěsmodré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. K...
Exodus 27:16... Bránu nádvoří pak bude tvořit vyšívaný závěsmodré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu,...
Exodus 28:5...mi konali kněžskou službu. Použijí na zlatomodrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment. zhotoví...
Exodus 28:6...a kment. zhotoví umně tkaný efod ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu....
Exodus 28:8...tak tkaný pás obepínající efod bude ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu....
Exodus 28:15... Zhotovíš jej podobně jako efod: ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu....
Exodus 28:28...švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak bude modrou šňůrou přivázán za své kroužky ke kroužkům efodu....
Exodus 28:31...před Hospodinem. K efodu zhotovíš plášť, celýmodré látky. Uprostřed něj bude otvor pro hlavu, jenž bude...
Exodus 28:33...jeho spodního lemu udělej granátová jablkamodré, purpurové a šarlatové látky. Ty prostřídej zlatými...
Exodus 28:37...a jako na pečeť na něj vyryješ: Svatý HospodinuModrou šňůrou jej zepředu připevníš na turban. Áron jej...
Exodus 35:6...Hospodinu příspěvek - zlato, stříbro, bronzmodrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst,...
Exodus 35:23...jako dar zlato, i každý, kdo u sebe měl modrou, purpurovou nebo šarlatovou látku, kment, kozí srst,...
Exodus 35:25...ženy zručné v tkaní přinášely, co utkalymodrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment. Všechny ženy...
Exodus 35:35...řemeslo, od rytectví přes vytkávání a vyšívání modrých, purpurových a šarlatových látek i kmentu po...
Exodus 36:8...připravili deset pruhů ze soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky s umně vetkanými cheruby...
Exodus 36:11...byl na konci spojeného kusu, udělali poutkamodré látky. Totéž udělali podél krajního pruhu ve druhém...
Exodus 36:35...svlaky obložili zlatem. Udělali také oponumodré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu;...
Exodus 36:37... Pro vchod do stanu pak udělali vyšívaný závěsmodré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu a...
Exodus 38:18...příčkami. Vyšívaný závěs pro bránu nádvoří bylmodré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu....
Exodus 38:23...Dan, zručný v rytectví, vytkávání a vyšívání na modré, purpurové a šarlatové látce i kmentu. Zlata...
Exodus 39:1...kolíky kolem Příbytku a kolem nádvoří. Z modré, purpurové a šarlatové látky zhotovili bohoslužebná...
Exodus 39:2...Mojžíšovi. Efod byl zhotoven ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu....
Exodus 39:3...a z nich nastříhali nitě, aby je umně vetkali do modré, purpurové a šarlatové látky a do kmentu. K oběma...
Exodus 39:5...jej obepínal, byl stejně jako efod ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu,...
Exodus 39:8...byl zhotoven umně tkaný náprsník: ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu....
Exodus 39:21...u jeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak modrou šňůrou přivázali za jeho kroužky ke kroužkům efodu....
Exodus 39:22... K efodu byl zhotoven také plášť celý utkanýmodré látky. Uprostřed něj byl otvor, jako bývá v pancíři,...
Exodus 39:24...spodního lemu pláště udělali granátová jablkamodré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu....
Exodus 39:29...kmentu a vyšívanou šerpu ze soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky, jak Hospodin přikázal...
Exodus 39:31...něj vyryli: Svatý Hospodinu. Připevnili k němu modrou šňůru, aby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak...
Numeri 4:6...usní a navrch rozprostřou přehoz, celýmodré látky, a provléknou tyče. Potom prostřou přehoz z...
Numeri 4:7... a provléknou tyče. Potom prostřou přehozmodré látky na stole chlebů předložení a na něj rozloží...
Numeri 4:9...usní a provléknou tyče. Potom vezmou přehozmodré látky, přikryjí svícen k svícení i s jeho kahany,...
Numeri 4:11...nosítka. Také na zlatý oltář prostřou přehozmodré látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a...
Numeri 4:12...ke službě ve svatyni, zabalí je do přehozumodré látky, přikryjí je pokrývkou z odolných usní a položí...
Numeri 15:38...třásně. Nad tyto třásně v cípech si připevní modrou šňůrku. Toto budou vaše třásně. Když na ...
2. Letopisů 2:6... bronzem a železem, se šarlatem, karmínemmodří a také dobře znal řezbářské umění. Připojí se k mým...
2. Letopisů 2:13...i železem, s kamením i dřevem, se šarlatemmodří, kmentem i karmínem. Dokonale zná řezbářské umění a...
Ester 1:6...královském sídle v Súsách. Toho plátna bíléhomodrého, na stříbrných tyčích šňůrami z kmentu a purpuru...
Ester 8:15... Mordechaj vyšel od krále oděn královskymodré a bílé, s velkou zlatou čelenkou a v hávu z kmentu a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |