Modlářství

Hledám varianty 'modlářství' [ modlářstvím (1) modlářství (6) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Samuel 15:23... Hříchem jak věštění je totiž vzpoura, zlá jak modlářství je svévole. Protožes odmítl slovo Hospodina, on...
Jeremiáš 50:38...Meč na jeho řeky, se vysuší! Vždyť je to země modlářství, pro ty příšery se zbláznili! Proto tam bude žít...
Ezechiel 14:4... Hospodin mu odpovím, jak za své hnusné modlářství zaslouží. Tak přistihnu dům Izraele v jejich...
Ezechiel 23:49...vás potrestají; ponesete trest za své hříšné modlářství. Tehdy poznáte, že jsem Panovník Hospodin." ...
1. Korintským 10:14...obstát. A tak, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Mluvím jako k rozumným lidem; sami posuďte, co...
Galatským 5:20... Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatostmodlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost...
Koloským 3:5... vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na...

Slova obsahující modlářství: modlářství (6) modlářstvím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |