Mocnostem

Hledám varianty 'mocnostem' [ mocnosti (7) mocnostem (4) mocnost (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Izaiáš 24:21...se a nevstane. V ten den Hospodin potrestá mocnosti nahoře na nebi i krále dole na zemi. Budou nahnáni...
Matouš 24:29...světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy se na nebi objeví znamení Syna...
Marek 13:25...světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy spatří Syna člověka, jak...
Lukáš 21:26...toho, co přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak...
Efeským 1:21...své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládumocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se...
Efeským 3:10...všeho. Bůh teď chce skrze církev ukázat vládámmocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. Tento...
Efeským 6:12...totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládámmocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním...
Koloským 1:16...se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vládymocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše a on je...
Koloským 2:10...naplněni v Tom, který je hlavou každé vládymocnosti. V něm jste také obřezáni, a to obřízkou, již...
Koloským 2:15...když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vládymocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!...
2. Petr 2:10...drzouni se dokonce nebojí vysmívat se nebeským mocnostem. Přitom ani andělé, o tolik větší v síle a moci,...
Juda 1:8... nedbají na Pánovu vládu a vysmívají se nebeským mocnostem. Přitom ani archanděl Michael, když se s ďáblem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |