Mocnějších

Hledám varianty 'mocnějších' [ mocnějších (1) mocnější (7) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 26:16...tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od nás! Jsi mnohem mocnější než my." Izák proto odtud odešel, utábořil se v...
Numeri 14:12... morem, zřeknu se jich a z tebe udělám většímocnější národ, než jsou oni!" Mojžíš ale Hospodinu...
Deuteronomium 4:38...z Egypta, aby před tebou vyhnal národy většímocnější, než jsi ty, aby uvedl do jejich země a dal ti...
Deuteronomium 7:1... Hivejce a Jebusejce - sedm národů většíchmocnějších, než jsi ty. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá,...
Deuteronomium 9:1...přejít Jordán, abys ovládl národy většímocnější, než jsi ty: veliká města opevněná k nebi,...
Deuteronomium 9:14...jejich jméno pod nebem, ale z tebe učiním národ mocnější a početnější, než jsou oni." Otočil jsem se tedy a...
Deuteronomium 11:23...tyto národy. Budete moci vyhnat národy většímocnější, než jste sami. Každé místo, na něž stoupne vaše...
Žalmy 93:4...proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je Hospodin! Zcela spolehlivá jsou tvá svědectví,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |