Mocným

Hledám pøesnì 'mocným'. Nalezeno 28 veršù. Další varianty: mocnými (5) mocným (28) mocných (12) mocný (40) mocnou (20) mocní (8) mocnému (6) mocného (5) mocné (41) mocná (9)
Numeri 20:20..."Neprojdeš!" a vytáhl proti nim s velikýmmocným vojskem. Edom odepřel Izraeli průchod svým územím, a...
Deuteronomium 5:22...k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a mračna a nic k...
Deuteronomium 26:5... Tam pobýval a tam se stal národem - velikýmmocným a početným. Egypťané nás ale trápili, utiskovali a...
1. Královská 8:55...s rukama vztaženýma k nebi, postavil semocným hlasem požehnal celému shromáždění Izraele:...
2. Královská 18:17... nejvyššího správce a nejvyššího komoříhomocným vojskem. Vytáhli a zamířili k Jeruzalému, vystoupali...
Přísloví 23:1...se; nepatrným lidem sloužit nebude. Kdyžmocným člověkem k jídlu sedáš si, dobře si uvědom, co se ti...
Izaiáš 27:1... V ten den ztrestá Hospodin mečem hroznýmmocným a mohutným slizkého hada, Leviatana, svinutého hada,...
Izaiáš 33:3...posilou a v čase soužení záchranou. Před tvým mocným hlasem národy utečou, jakmile povstaneš, pohané se...
Izaiáš 36:2...ke králi Ezechiášovi svého nejvyššího komoříhomocným vojskem. Když se postavil u strouhy Horního rybníka,...
Izaiáš 60:22... Z toho nejmenšího bude kmen, nepatrný bude mocným národem. jsem Hospodin; v pravý čas to rychle...
Jeremiáš 25:14...o všech těch národech. I oni sami budou otročit mocným národům a velikým králům. Odplatím jim za jejich...
Ezechiel 17:17...pohrdl a jehož smlouvu porušil. Farao mu se svým mocným a početným vojskem nepomůže ve válce, babylonský...
Daniel 3:4... kterou Nabukadnezar vztyčil, zvolal hlasatel mocným hlasem: "Lidé všech národů a jazyků, přikazuje se...
Daniel 4:11...Hle, z nebe sestoupil svatý posel a volal mocným hlasem: ‚Porazte ten strom a osekejte mu větve,...
Zachariáš 10:6...nimi a zahanbí jezdce na koních. Dům Judy učiním mocným a dům Josefův zachráním. Přivedu je zpět, vždyť je...
Jan 11:43... že jsi poslal." Jakmile to dořekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" A ten, který zemřel,...
Židům 1:3...jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění...
Židům 6:18...aby Bůh lhal, stávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme našli útočiště v...
Zjevení 5:2... Potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit...
Zjevení 5:12...andělů. Byly jich miliony a miliardy a volali mocným hlasem: "Hoden je ten zabitý Beránek přijmout moc a...
Zjevení 7:2...slunce a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby...
Zjevení 10:3...se pravou nohou na moře a levou na zem. Vykřikl mocným hlasem, jako když řve lev, a poté, co vykřikl,...
Zjevení 14:7...každému národu, kmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť...
Zjevení 14:9...Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a...
Zjevení 14:15...ostrý srp. Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: "Napřáhni srp...
Zjevení 14:18...další anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: "Napřáhni svůj...
Zjevení 18:2...moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem: "Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala...
Zjevení 19:17...jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky létající středem nebe:...

Slova obsahující mocným: mocným (28) mocnými (5) nemocným (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |