Mocných

Hledám pøesnì 'mocných'. Nalezeno 12 veršù. Další varianty: mocnými (5) mocným (28) mocných (12) mocný (40) mocnou (20) mocní (8) mocnému (6) mocného (5) mocné (41) mocná (9)
1. Samuel 4:8...Běda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt...
2. Samuel 23:20... syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako...
1. Letopisů 11:22... syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako...
Nehemiáš 9:11...jsi však smetl do hlubin; jako kámen v těch mocných vodách zmizeli! Ve dne jsi je vodil sloupem...
Job 35:9...Lidé úpějí pod hrozným útlakem, pod vládou mocných křičí o pomoc. Nikdo však neptá se: ‚Co Bůh, můj...
Žalmy 32:6... naleznout; potom k nim nedosáhnou ani přívaly mocných vod. Ty jsi skrýše, před úzkostí chráníš,...
Žalmy 82:1...bych nasytil!" Žalm Asafův. Ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed "bohů" soud vynesl: "Jak...
Žalmy 145:11... O slávě tvého království vyprávějí, o tvých mocných činech hovoří. Všichni lidé se o jeho moci...
Jeremiáš 50:9... probouzím, vedu proti Babylonu srocení mocných národů ze země severní. Sešikují se proti němu,...
Jeremiáš 51:13... co o Babyloňanech zvěstoval. Město ležícímocných řek a topící se v pokladech, tvůj konec nadešel,...
Ezechiel 7:24...národy, aby jejich domy zabrali. S pýchou těch mocných skoncuji a jejich svatyně budou znesvěceny....
1. Korintským 1:26...lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrýchmocných nebo urozených. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto...

Slova obsahující mocných: bezmocných (1) malomocných (2) mocných (12) nemocných (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |