Mocní

Hledám pøesnì 'mocní'. Nalezeno 8 veršù. Další varianty: mocnými (5) mocným (28) mocných (12) mocný (40) mocnou (20) mocní (8) mocnému (6) mocného (5) mocné (41) mocná (9)
Ezdráš 4:20...povstání a vzpoury. V Jeruzalémě rovněž sídlili mocní králové, kteří panovali po celém kraji za Eufratem a...
Job 34:20...jeden jak druhý! Uprostřed noci náhle umírají, i mocní se zachvějí a musí pryč, odstraněni jsou bez lidské...
Žalmy 58:2...písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův. Opravdumocní, právem rozhodujete, soudíte lidi podle rovnosti?...
Žalmy 103:20...nade vším! Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho...
Ezechiel 32:21...Egypt odvádějí i se všemi jeho hordamiMocní hrdinové o něm a jeho spojencích promluví zprostřed...
Zachariáš 10:5...do bitvy, z něj všichni vladaři. Budou z nich mocní bojovníci, rozdupou nepřátele jak bláto v ulicích....
Zachariáš 10:7... Hospodin - je vyslyším. Efraimci budou jak mocní bojovníci, jako po vínu se rozjaří. to spatří...
Zjevení 6:15... Králové země a velmoži, boháči, vojevůdcimocní, každý otrok i každý svobodný se ukryli do jeskyní a...

Slova obsahující mocní: bezmocní (3) malomocní (4) mocní (8) nemocní (4) onemocníš (1) pomocníci (3) pomocník (14) pomocníkem (3) pomocníku (1) pomocníků (1) pomocníkům (2) pomocníky (1) zmocní (7) zmocním (1) zmocníme (1) zmocníte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |