Mocná

Hledám pøesnì 'mocná'. Nalezeno 9 veršù. Další varianty: mocnými (5) mocným (28) mocných (12) mocný (40) mocnou (20) mocní (8) mocnému (6) mocného (5) mocné (41) mocná (9)
Jozue 4:24...národy země poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to abyste ctili Hospodina, vašeho Boha, po všechny...
2. Samuel 22:51... Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv - Davidovi a...
Žalmy 18:51... Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv - Davidovi a...
Žalmy 89:14...jsi obojí, Tábor i Hermon v tvém jménu jásajíMocná je paže tvá, silná ruka tvá, pravice tvá se pozvedá....
Žalmy 140:8... Hospodine, moje modlitby! Hospodine, Pane,  mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj. Neplň,...
Izaiáš 17:9... jež si sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města opuštěna, jako když Hivejci a Emorejci utekli...
Joel 2:2...se úsvit rozlévá po horách, blíží se velikámocná armáda, jaká odpradávna nikdy nebyla a navěky ...
Amos 5:24...vaše hraní na loutny! se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako proud, jenž nevysychá!...
Zjevení 12:14... která porodila toho muže. Žena však dostala dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na...

Slova obsahující mocná: malomocná (3) mocná (9) nemocná (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |