Moábskou

Hledám varianty 'moábskou' [ moábskou ]. Nalezeny 4 verše.
Deuteronomium 2:8...Eilatu a Ecjon-geberu, a vydali se cestou přes moábskou poušť. Hospodin mi řekl: "Neútoč na Moábské a...
Soudců 11:18... Vyhnuli se edomské i moábské zemi, obešli moábskou zem z východu a utábořili se na druhé straně...
2. Královská 23:13...Šalomoun pro sidonskou ohavnost Aštartu, pro moábskou ohavnost Kemoše a pro amonskou odpornost Molocha....
Izaiáš 15:8...zachránit, odnesli s sebou přes potok ArabimMoábskou zemí obchází jejich křik, do Eglaim zní jejich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |