Moábského

Hledám varianty 'moábského' [ moábského ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 3:12...v jeho očích páchali zlo, nechal Hospodin moábského krále Eglona, aby přemohl Izrael. Spojil se s...
Růt 1:2...byli to Efraimci z judského Betléma. Přišli do moábského kraje a bydleli tam. Elimelech, Noemin muž, pak...
Růt 1:22... sužuje!" Tak se tedy Noemi vrátila a s moábského kraje přišla Moábka Rút, její snacha. Když...
Růt 2:6..."To je ta mladá Moábka, která přišla s Noemimoábského kraje. Ptala se: ‚Mohla bych jít za ženci a...
Růt 4:3...tomu příbuznému: "Noemi, která se vrátilamoábského kraje, chce postoupit nárok na díl pole, který...
1. Samuel 12:9...vojska, a také do rukou Filištínů a do rukou moábského krále. Ti všichni proti nim bojovali. Tehdy...
1. Samuel 22:3...Odtamtud David odešel do moábské Micpy a požádal moábského krále: "Mohli by můj otec s mou matkou přijít k...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |