Množte

Hledám varianty 'množte' [ množte (4) množit (3) množily (1) množili (1) množil (2) množí (6) množ (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 1:22...je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďtemnožte se a naplňte vody v mořích; také ptáci se...
Genesis 1:28...je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďtemnožte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad...
Genesis 6:1... Chama a Jáfeta. Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou...
Genesis 6:5...slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v...
Genesis 8:17... se hemží na zemi a se na zemi plodímnoží." Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena...
Genesis 9:1...i jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďtemnožte se, naplňte zem. z vás strach a hrůzu všechna...
Genesis 9:7...Božímu učinil Bůh člověka. Ploďte se tedymnožte se, se vámi jen hemží zem, takto se na ...
Genesis 35:11... Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď semnož se, a bude z tebe národ, dokonce svazek národů; i...
Exodus 1:7...však byli plodní a nesmírně se rozrůstalimnožili a rozmáhali, takže se jimi naplnila země. Později...
Exodus 1:20..." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály...
Exodus 7:3...posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi množit svá znamení a divy. Farao vás neposlechne, a tak na...
Job 1:10...stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na...
Žalmy 38:20...hřích! Mých bezdůvodných soků je stále vícemnoží se počet mých zrádných nepřátel. Zlobou mi odplácejí...
Kazatel 1:18... Čím více moudrosti, tím více mrzutosti; kdo množí vědění, množí žal. Pomyslel jsem si: Vzhůru, měl...
Izaiáš 16:8...se dříve vinuly k poušti a jejíž výhonky se množily, moře objaly. A proto oplakávám révu Sibmy, tak...
Ezechiel 36:11...města a vystavěli, co leží v troskách. Rozmnožím vaše lidi i zvířata a budou se množit a rozmáhat....
Skutky 7:17...zaslíbení Abrahamovi, náš lid v Egyptě rostlmnožil se, dokud nepovstal jiný král, který o Josefovi...

Slova obsahující množte: množte (4) rozmnožte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |