Množ

Hledám varianty 'množ' [ množte (4) množit (3) množily (1) množili (1) množil (2) množí (6) množ (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 1:22...je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďtemnožte se a naplňte vody v mořích; také ptáci se...
Genesis 1:28...je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďtemnožte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad...
Genesis 6:1... Chama a Jáfeta. Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou...
Genesis 6:5...slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v...
Genesis 8:17... se hemží na zemi a se na zemi plodímnoží." Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena...
Genesis 9:1...i jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďtemnožte se, naplňte zem. z vás strach a hrůzu všechna...
Genesis 9:7...Božímu učinil Bůh člověka. Ploďte se tedymnožte se, se vámi jen hemží zem, takto se na ...
Genesis 35:11... Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď semnož se, a bude z tebe národ, dokonce svazek národů; i...
Exodus 1:7...však byli plodní a nesmírně se rozrůstalimnožili a rozmáhali, takže se jimi naplnila země. Později...
Exodus 1:20..." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby bály...
Exodus 7:3...posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi množit svá znamení a divy. Farao vás neposlechne, a tak na...
Job 1:10...stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na...
Žalmy 38:20...hřích! Mých bezdůvodných soků je stále vícemnoží se počet mých zrádných nepřátel. Zlobou mi odplácejí...
Kazatel 1:18... Čím více moudrosti, tím více mrzutosti; kdo množí vědění, množí žal. Pomyslel jsem si: Vzhůru, měl...
Izaiáš 16:8...se dříve vinuly k poušti a jejíž výhonky se množily, moře objaly. A proto oplakávám révu Sibmy, tak...
Ezechiel 36:11...města a vystavěli, co leží v troskách. Rozmnožím vaše lidi i zvířata a budou se množit a rozmáhat....
Skutky 7:17...zaslíbení Abrahamovi, náš lid v Egyptě rostlmnožil se, dokud nepovstal jiný král, který o Josefovi...

Slova obsahující množ: množ (1) množí (6) množil (2) množili (1) množily (1) množit (3) množném (1) množství (106) množstvím (14) množte (4) nerozmnoží (1) nerozmnožila (2) nerozmnožili (1) nerozmnožily (1) rozmnož (1) rozmnoží (15) rozmnožil (17) rozmnožila (4) rozmnožili (6) rozmnožilo (1) rozmnožily (1) rozmnožím (17) rozmnožíš (2) rozmnožit (3) rozmnožíte (2) rozmnožte (1) rozmnožuje (2) rozmnožují (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |