Mluvící

Hledám varianty 'mluvící' [ mluvícímu (1) mluvících (1) mluvícího (6) mluvící (5) ]. Nalezeno 13 veršù.
Deuteronomium 4:33...slýcháno. Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a...
Deuteronomium 5:26... Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha mluvícího z prostředku ohně a zůstal naživu? Přistup k němu...
Zachariáš 1:13...na hněváš sedmdesát let!" A Hospodin andělu mluvícímu se mnou odpověděl laskavými slovy plnými útěchy....
Zachariáš 1:14...odpověděl laskavými slovy plnými útěchy. Anděl mluvící se mnou mi tedy řekl: "Volej - Tak praví Hospodin...
Zachariáš 2:2...rohy. "Co to znamená?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To jsou rohy, které rozprášily Judu,...
Zachariáš 2:7...mi. "Zjistit, jak je široký a dlouhý." Anděl mluvící se mnou pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný anděl...
Zachariáš 4:1...ve stínu révy a fíkoví." Potom ten anděl mluvící se mnou znovu probudil, jako se probouzí ten, kdo...
Zachariáš 4:4...mísy a druhá vlevo." Tehdy jsem se zeptal anděla mluvícího se mnou: "Co to znamená, pane?" "Ty nevíš, co to...
Zachariáš 4:5... pane?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi anděl mluvící se mnou. "Ne, pane," odpověděl jsem. Řekl mi: "Toto...
Zachariáš 5:5...zničen - jak dřevo, tak i kámen! Potom anděl mluvící se mnou přistoupil a řekl mi: "Pozvedni oči a...
Zachariáš 5:10...zemi. "Kam ten koš nesou?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "Do babylonské země," odpověděl....
Zachariáš 6:4... "Co to znamená, pane?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To vyrážejí čtyři nebeští duchové,...
Zachariáš 8:23...Hospodin zástupů: V těch dnech se deset mužů mluvících jazyky všelijakých národů chytí cípu roucha...

Slova obsahující mluvící: mluvící (5) mluvícího (6) mluvících (1) mluvícímu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |