Mlatu

Hledám varianty 'mlatu' [ mlatu (13) mlat (11) ]. Nalezeny 24 verše.
Soudců 6:37...Izrael, jak jsi řekl? Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi...
Růt 3:3...navoň se, vezmi si nejlepší šaty a jdi za ním na mlat. Nedávej mu ale o sobě vědět, dokud se nenají a...
Růt 3:6...všechno, co mi říkáš," odpověděla Rút. Odešla na mlat a udělala všechno, co tchyně poradila. Boáz pojedl,...
Růt 3:14... protože Boáz řekl: " se nikdo nedozví, že na mlat přišla žena." Řekl také: "Nastav pláštěnku a podrž...
2. Samuel 6:6...chřestítka a činely. Když pak přišli k Náchonovu mlatu, Uza vztáhl ruku k Boží truhle a přidržel ji, protože...
2. Samuel 24:16..."Dost , zadrž!" Hospodinův anděl byl právěmlatu Aravny Jebusejského. Když David viděl, jak anděl...
2. Samuel 24:18...Gád se slovy: "Jdi a postav Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David tedy poslechl Gádovo...
2. Samuel 24:21...zeptal se Aravna. "Chci od tebe koupit ten mlat," odpověděl David. "Postavím na něm oltář Hospodinu,...
2. Samuel 24:24...oběť, která je zadarmo." A tak David koupil ten mlat i ten skot za 50 šekelů stříbra. Potom tam postavil...
2. Královská 6:27...Hospodin, jak ti mám pomoci ? Je libo obilímlatu nebo víno z lisu?!" odpověděl král. Potom se...
1. Letopisů 13:9... činely a trubky. Když pak přišli ke Kidonovu mlatu, Uza vztáhl ruku, aby Truhlu přidržel, protože ji...
1. Letopisů 21:15..."Dost , zadrž!" Hospodinův anděl právě stálmlatu Aravny Jebusejského. David vzhlédl a spatřil...
1. Letopisů 21:18...Davidovi, jde a postaví Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David poslechl, co mu Gád v...
1. Letopisů 21:21...David. Když Aravna vzhlédl a uviděl ho, vyšelmlatu a poklonil se Davidovi k zemi. "Přenech mi ten...
1. Letopisů 21:22...poklonil se Davidovi k zemi. "Přenech mi ten mlat," řekl David Aravnovi. "Postavím na něm oltář...
1. Letopisů 21:28... Když David tenkrát viděl, že ho Hospodin na mlatu Aravny Jebusejského vyslyšel, začal tam obětovat....
2. Letopisů 3:1...Davidovi - na místě, které David připravil, na mlatu Aravny Jebusejského. Stavbu zahájil druhého dne...
Izaiáš 21:10...v prachu!" Můj lide drcený jako zrno na mlatu, ohlásil jsem vám, co jsem uslyšel od Hospodina...
Jeremiáš 51:33...zástupů, Bůh Izraele: "Dcera babylonská je jako mlat v čas, kdy se mlátí úroda; čas její sklizně rychle...
Ozeáš 9:2...sis mzdu nevěstky všude tam, kde se mlátí obilíMlat ani lis je však neuživí, úroda vína přinese zklamání....
Ozeáš 13:3...ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá, jakmlatu vichrem unášená pleva, jako dým z komína. jsem...
Micheáš 4:12...jeho plán, že je sbírá jak snopy na svůj mlat. Vstaň a mlať, Dcero sionská, vždyť ti dám roh ze...
Matouš 3:12...a ohněm. lopatu v ruce a vyčistí svůj mlat. Svou pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy bude...
Lukáš 3:17...ohněm. drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |