Mlčky

Hledám varianty 'mlčky' [ mlčky ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 24:21...pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě...
Izaiáš 47:5... jméno Hospodin zástupů. Odejdi a seď mlčky v tmách, Dcero chaldejská! Nikdy víc nenazvou...
Pláč 2:10...žádné vidění. Stařešinové Dcery sionské sedají mlčky na zemi. Prachem si hlavu pokryli, oblečeni do...
1. Korintským 9:12...jsme však toto právo nevyužili. Raději všechno mlčky snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Kristovu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |