Mlčení

Hledám varianty 'mlčení' [ mlčení (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
Žalmy 28:1... K tobě, Hospodine, volám, skálo , přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mi, podobný budu mrtvolám!...
Žalmy 31:18...zahanbeni oni darebáci, do hrobu klesnoumlčení! oněmí ty lživé rty - o nevinném mluví tak...
Žalmy 83:2...žalm Asafův. Bože, nezůstávej tiše, přeruš své mlčení, Bože, ze svého klidu probuď se! Pohleď, jak se tví...
Žalmy 94:17...nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel bych v říši mlčení! jsem si řekl: " noha poklesá," tvá láska,...
Žalmy 109:1... Žalm Davidův. Bože, chloubo, přeruš své mlčení! Ústa si na otvírají zrádci zlí, pomlouvají ...
Žalmy 115:17...nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení. My ale Hospodina budem velebit jak nyní, tak i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |