Mlčím li

Hledám varianty 'mlčím li' [ mlčte (3) mlčíš (1) mlčíme (1) mlčím (1) mlčí (7) mlčet (14) mlčeli (4) mlčela (2) mlčel (11) mlč (3) | li ]. Nalezeno 13 veršù.
Ester 4:13poslal tuto odpověď: "Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato."
Ester 4:14...ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli
Ester 7:3"Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost," odpověděla královna Ester, "daruj mi prosím život - to je přání! Ušetři i můj lid - to je žádost. i můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli jen prodáni do otroctví, mlčela bych, neboť ten padouch nestojí za to, aby byl král obtěžován."
Job 16:5Svými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by byla útěchou. Mluvím-li, bolest se nemírní, mlčím-li, v čem se mi uleví?
Job 16:6...byla útěchou. Mluvím-li, bolest se nemírnímlčím-li, v čem se mi uleví? Teď jsi , Bože, opravdu...
Job 33:31Dej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvím. Máš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit!
Job 33:32Máš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit! Pokud ne, potom naslouchej mi, mlč a moudře poučím."
Přísloví 17:27Kdo získal poznání, ten šetří slova, rozumný člověk se umí ovládat. I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená.
Přísloví 17:28...slova, rozumný člověk se umí ovládat. I hlupákmlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená...
Marek 9:34..."O čem jste se to cestou dohadovali?" Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z nich je...
1. Korintským 14:27Chce-li někdo mluvit v jazycích, mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo vykládá; když tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ve shromáždění mlčí a mluví jen pro sebe a pro Boha.
1. Korintským 14:29Proroci mluví dva nebo tři a ostatní to rozsuzují. Dostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ten první mlčí.
1. Korintským 14:30Dostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ten první mlčí. Můžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby se všem dostalo poučení a povzbuzení.

Slova obsahující mlčím li: mlčím (1) mlčíme (1) nezamlčím (1) pomlčím (1) umlčím (3) | acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |