Mlýnský

Hledám varianty 'mlýnský' [ mlýnským (2) mlýnský (6) mlýnského (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Soudců 9:53...do věže, aby ji zapálil, nějaká žena mu shodila mlýnský kámen na hlavu a rozbila mu lebku. Abimelech k sobě...
Soudců 16:21...bronzovými řetězy a ve vězení musel otáčet mlýnským kamenem. Vlasy na mu ale na oholené hlavě začaly...
2. Samuel 11:21... když na něj ta žena v Tebecu shodila z hradeb mlýnský kámen? Proč jste šli tak blízko ke hradbám?!' A...
Matouš 18:6...pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině. Běda světu...
Matouš 24:41...jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. Proto...
Marek 9:42...pro něj mnohem lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře. [44] Kdyby sváděla...
Lukáš 17:2... Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl jednoho z...
Zjevení 18:21...Tehdy jeden silný anděl zvedl balvan veliký jako mlýnský kámen a vrhl jej do moře se slovy: "Tak prudce bude...
Zjevení 18:22...řemesla se v tobě nikdy nenajde, ani zvuk mlýnského kamene se v tobě nikdy neozve. Světlo lampy se...

Slova obsahující mlýnský: mlýnský (6) mlýnským (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |