Mlít

Hledám varianty 'mlít' [ mlít (2) mlely (1) mleli (1) melou (1) mele (3) mel (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 11:5...trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, jež mele ručním mlýnkem. I všechen prvorozený dobytek zemře. Po...
Numeri 11:8...pryskyřici. Lid ji vycházel sbírat, potom ji mleli ručním mlýnkem nebo drtili v moždíři, vařili v hrnci...
Job 31:10...u dveří přítele - pak žena pro jiného mele, s jdou jiní do postele! Byl by to přece zvrhlý...
Přísloví 6:13...jinak než křivě nemluví. Očima pomrkávámele nohama, prsty ukazuje sem a tam. Ve falešném srdci zlé...
Kazatel 12:3...se přikrčí, prořídnou řady těch, jež v mlýnku mlely, ty, jež vyhlížely z oken, se do tmy ponoří. Tehdy se...
Izaiáš 47:2...něžnou a hýčkanou. Chop se mlýnku a mouku mel, odlož své závoje. Vyhrň si sukni, obnaž nohy, broď se...
Jeremiáš 23:31... jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří melou jazykem a říkají: ‚Tak praví Hospodin.' Hle, jsem...
Matouš 24:41...jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána....
Lukáš 17:35...bude vzat a druhý zanechán. [36] Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána." "Kde, Pane?"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |