Mlátit

Hledám varianty 'mlátit' [ mlátit (1) mlátili (1) mlátila (1) mlátil (2) mlátí (4) mlať (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Soudců 6:11...Joašovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon právě mlátil pšenici - ve vinném lisu, aby si toho Midiánci...
1. Letopisů 21:20...jménu vyřídil, a šel. Aravna, který zatím mlátil pšenici, se ohlédl a spatřil anděla. Jeho čtyři...
Izaiáš 27:12...nad ním jeho Stvořitel. V ten den bude Hospodin mlátit obilí od řeky Eufrat k Egyptskému potoku a vy,...
Jeremiáš 51:33..."Dcera babylonská je jako mlat v čas, kdy se mlátí úroda; čas její sklizně rychle nastává!" "Babylonský...
Daniel 2:35...rozpadlo na kousky - jako plevy, když se v létě mlátí obilí. Vítr je roznesl, že po nich nezbylo památky....
Ozeáš 9:1...a zamiloval sis mzdu nevěstky všude tam, kde se mlátí obilí. Mlat ani lis je však neuživí, úroda vína...
Ozeáš 10:11...Efraim býval povolná jalovička, která obilí ráda mlátila. Teď ale její krásnou šíji zapřáhnu a Efraima...
Amos 1:3... čtyřnásob - toho mám dost! Za to, že Gileáda mlátili cepy okovanými, sešlu na Chazaelův dům oheň, aby...
Micheáš 4:13... že je sbírá jak snopy na svůj mlat. Vstaňmlať, Dcero sionská, vždyť ti dám roh ze železa a z bronzu...
1. Korintským 9:10...nám. Kdo oře, musí přece orat v naději, a kdo mlátí obilí, musí to dělat v naději, že bude mít podíl z...

Slova obsahující mlátit: mlátit (1) vymlátit (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |