Mládětem

Hledám varianty 'mládětem' [ mládětem (1) mládě (2) mláďaty (2) mláďatům (2) mláďata (13) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 30:32...a vyřadím z něj každé skvrnité a strakaté mládě, každé načernalé jehně a každé strakaté a skvrnité...
Genesis 30:39...pruty pak vrhala pruhovaná, skvrnitá a strakatá mláďata. Jákob ta jehňata odděloval a v Lábanově stádě...
Genesis 31:8...bude skvrnité,' všechen dobytek vrhal skvrnitá mláďata. Když řekl: ‚Dostaneš za odměnu, co bude pruhované...
Genesis 32:16... 200 ovcí a 20 beranů, 30 kojících velbloudicmláďaty, 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je...
Leviticus 22:28... Nezabíjejte krávu ani ovci v tentýž den s jejím mládětem. Když budete Hospodinu přinášet oběť díkůvzdání,...
Deuteronomium 7:13...- tvému obilí, vínu i oleji, vrhu tvého skotumláďatům tvého bravu v zemi, o níž přísahal tvým otcům, že...
Deuteronomium 28:4...tvé půdy, plod tvého dobytka, vrh tvého skotumláďata tvého bravu. Požehnaná tvá nůše i tvá...
Deuteronomium 28:18...tvého lůna, plody tvé půdy, vrh tvého skotumláďata tvého bravu. Prokletý budeš při vcházení, prokletý...
Deuteronomium 28:51...ti obilí, víno ani olej, vrh tvého skotu ani mláďata tvého bravu, dokud nevyhubí. Sevře ve tvých...
Job 38:32...čas vyjít planetám, vedeš Medvědici a její mláďata? Ovládáš nebeská pravidla? Zařídíš, aby se jimi...
Job 38:41...číhají? Kdo připravuje pokrm krkavci, když jeho mláďata k Bohu volají, když bloudí kolem a nemají co jíst? ...
Job 39:16...noha, že je divá zvěř může rozdupat. Krutá jemláďatům, jako by její nebyla; že zmaří své úsilí, o to se...
Job 39:30...rozhlíží za pokrmem, očima hledí do dálek. Jeho mláďata chtějí hltat krev; kde jsou mrtvoly, tam je hned!" ...
Žalmy 29:6...telátko nechá skákat Libanon, Sirion skáče jak mládě buvolí! Hlas Hospodinův srší ohněm...
Žalmy 84:4..., hnízdo si našla vlaštovka, aby vyvedla svá mláďata - u tvých oltářů, Hospodine zástupů, Králi můj a...
Přísloví 30:17...od potoka vyklovou oči, spolykají mu je orlí mláďata. Tři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad ...
Izaiáš 11:7... Kráva a medvědice budou na pastvě, jejich mláďata si lehnou společně a lev bude žrát slámu jako...
Jeremiáš 14:5...hlavu v dlaních. I ta laň opouští v kraji mláďata, protože zeleň zmizela. Divocí osli stojí na holých...
Nahum 2:12...mladí krmili? Kde to obcházel lev se lvicímláďaty, aniž je kdo mohl vyplašit? Lev trhal hojnou kořist...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |