Mizí

Hledám varianty 'mizí' [ mizí (8) mizejí (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Job 36:20... se snažíš sebevíc? Nedychti po noci, kdy lidé mizí ze svých míst. Neopovažuj se ke zlu obrátit, i když se...
Žalmy 12:2... Hospodine! Věrných ubývá, všichni čestní lidé mizí ze světa! Každý jen druhému pořád lže, úlisné rty mají...
Žalmy 103:16... jak polní kvítí kvete si. Poryvem větru ale mizí pryč, nezbude památky, kde dříve byl. Hospodinova...
Kazatel 3:21... že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí? Vidím tedy, že člověk nemá jiné štěstí než...
Izaiáš 5:24...odepřou! Proto jako oheň polyká strniště a seno mizí v plamenech, právě tak ztrouchniví jejich kořeny a...
Izaiáš 24:6...prokletí a její obyvatelé pykají; obyvatelé země mizejí, zbývají jen nemnozí. Nové víno vyschlo, réva...
Jeremiáš 18:14...Panna izraelská provádí tu nejhroznější věcMizí snad z pole kamení nebo z Libanonu sníh? Vysychají...
2. Korintským 3:16... ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí. Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda...
Jakub 4:14...život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme...

Slova obsahující mizí: mizí (8) nevymizí (1) nezmizí (3) vymizí (15) zmizí (20)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |