Misky

Hledám varianty 'misky' [ misky (9) miskami (1) miska (14) misek (3) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 12:22... Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej do misky s krví a tou krví potřete nadpraží i obě veřeje....
Exodus 24:6...oběti. Mojžíš vzal polovinu krve, nalil ji do misek a tou polovinou krve pokropil oltář. Vzal také Knihu...
Exodus 27:3...nádoby na vynášení popela, lopaty, obětní misky, vidlice a pánvice na oharky. Veškeré jeho náčiní...
Exodus 38:3...veškeré náčiní k oltáři, hrnce, lopaty, obětní misky, vidlice a pánvice na uhlí; veškeré jeho náčiní...
Numeri 4:14...- pánvice na uhlí, vidlice, lopaty a obětní misky - všechno oltářní náčiní. Přes rozprostřou...
Numeri 7:13...mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné...
Numeri 7:19...mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné...
Numeri 7:25...mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné...
Numeri 7:31...mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné...
Numeri 7:37...mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné...
Numeri 7:43...mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné...
Numeri 7:49...mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné...
Numeri 7:55...mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné...
Numeri 7:61...mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné...
Numeri 7:67...mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné...
Numeri 7:73...mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné...
Numeri 7:79...mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné...
Numeri 7:84...12 stříbrných mís, 12 stříbrných obětních misek, 12 zlatých pohárků. Každá stříbrná mísa vážila 130...
Numeri 7:85...stříbrná mísa vážila 130 šekelů a každá obětní miska 70. Stříbrné nádobí vážilo celkem 2 400 šekelů...
2. Samuel 17:28...z Rogelim mu tam přinesli lůžka a přikrývkymisky a džbány s pšenicí, ječmenem a moukou, s praženým...
1. Královská 7:50... k nim květy, kahany a kleště ze zlatamisky, kratiknoty, nádobky, pohárky a pánvice z ryzího...
2. Královská 12:14...k výrobě stříbrných kalichů, kratiknotůmisek, trub ani žádného jiného vybavení Hospodinova chrámu,...
1. Letopisů 28:17...zlata, pro stříbrné stoly stříbro, pro vidlicemisky a konvice ryzí zlato, pro zlaté mísy určil váhu každé...
Jeremiáš 52:19...bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů pobral misky, pánvice, mísy, kotle, svícny, pohárky i číše na...
Amos 6:6...tóny na hudebních nástrojích. Pijete víno plnými miskami, mažete se nejjemnějšími oleji a zkáza Josefa vás...
Zachariáš 9:15...jíst a pít a hlučet jak po víně, budou plní jak miska ke skrápění rohů oltáře. Hospodin, jejich Bůh,...
Zjevení 5:8...Beránkem na kolena. Každý měl loutnu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých a zpívali...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |