Minulosti

Hledám varianty 'minulosti' [ minulosti (4) ]. Nalezeny 4 verše.
1. Královská 3:12...a rozumné srdce, takže ti nebude rovnéhominulosti ani v budoucnu. K tomu ti přidám i to, jsi...
2. Letopisů 1:12...a slávu, takže ti nebude rovného mezi králiminulosti ani v budoucnu." Šalomoun se pak od Stanu...
Izaiáš 61:4...se na nich oslavil. Zbudují dávné sutiny, trosky minulosti opraví, zbořená města obnoví, jež po věky byla...
Římanům 15:4...uráží tebe, na dopadly." Všechno, co bylominulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |