Minulé

Hledám varianty 'minulé' [ minulých (2) minulou (1) minulé (10) minulá (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 31:29...vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi něco...
Genesis 31:42...Bůh ale viděl trápení a dřinu mých rukouminulou noc vyřkl svůj soud." Lában na to Jákobovi...
Kazatel 2:16...moudrém ani hloupém památka nepotrvá věčně. Vše minulé se v budoucnu zapomene - jak moudrého, tak hlupáka...
Izaiáš 41:22...všechno se přihodit. Povězte nám aspoň věci minulé, si je k srdci vezmeme a poznáme, jak to dopadne....
Izaiáš 42:9...nedělím, svou chválu nesdílím se sochami! Hleminulé věci nastaly a teď vám povím o nových. Ještě dříve...
Izaiáš 43:9...sejdou národy. Kdo z nich nám tohle oznámil, kdo minulé věci ohlásil? přivedou své svědky, se obhájí,...
Izaiáš 43:18...knot lampy aby uhasli: Nevzpomínejte na věci minulé, o starých neuvažujte! Hle, činím novou věc, a...
Izaiáš 46:9...vy zrádci, zamyslete se! Vzpomeňte na věci dávno minulé, vždyť jsem Bůh a žádný jiný není, jsem Bůh a...
Izaiáš 48:3...je Hospodin zástupů: Předem jsem oznamoval věci minulé, vlastními ústy ohlásil jsem je, náhle jsem jednal a...
Izaiáš 58:12...vzejdou z tebe, zbudují dávné sutiny; základy minulých pokolení znovu vystavíš. Budou nazývat...
Izaiáš 65:16...bude na zemi přísahat, při Bohu pravdy to uděláMinulá soužení budou zapomenuta, ukryta budou před mýma...
Izaiáš 65:17... Hle - stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo nebude o nich přemýšlet....
Skutky 14:16...stvořil nebe, zemi i moře a všechno v nich. V minulých dobách nechával všechny národy chodit po jejich...
Zjevení 21:4...nářek ani křik ani bolest nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly." Ten, který seděl na trůnu, řekl:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |