Milující

Hledám varianty 'milující' [ milující (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 20:5... neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i...
Exodus 34:14...Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh. Měj se na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy...
Deuteronomium 4:24... Hospodin, tvůj Bůh, je stravující oheň, žárlivě milující Bůh! V zemi budeš plodit syny a vnuky a...
Deuteronomium 5:9... neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i...
Deuteronomium 6:15...Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující Bůh! Jinak proti tobě vzplane hněv Hospodina,...
Růt 4:15...stáří se o tebe postará. Porodila ho přece tvá milující snacha - a ta je ti vzácnější než sedm synů!"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |