Milostivý

Hledám varianty 'milostivý' [ milostivý (14) milostivé (1) milostiv (3) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 33:11... co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho dostatek." A naléhal na něj, Ezau...
Genesis 43:29...jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!" Nato Josef odspěchal, neboť byl...
Exodus 22:26... ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem milostivý. Nerouhej se Bohu a vůdci svého lidu nespílej...
Exodus 34:6...něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh soucitnýmilostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný,...
Numeri 36:4...losu ubylo. Dokonce i když synům Izraele nastane milostivé léto, dědictví těchto dcer setrvá v kmeni, do...
2. Samuel 22:51...králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv - Davidovi a jeho semeni navěky! Toto jsou...
2. Letopisů 30:9...se do této země. Hospodin, váš Bůh, je přece milostivý a soucitný. Pokud se k němu vrátíte, neodmítne...
Nehemiáš 9:17...vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh odpuštěnímilostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý....
Nehemiáš 9:31...neskoncoval, neopustil jsi je, neboť jsi Bůh milostivý a soucitný. A tak, Bože náš, Bože veliký, mocný a...
Žalmy 18:51...králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv - Davidovi a jeho semeni navěky! Pro předního...
Žalmy 86:15... nestavějí před sebe! Ty ale, Pane, jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi věrný a...
Žalmy 103:8... synům Izraele své skutky ukázal. Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý....
Žalmy 111:4...navždy zůstane! Vykonal památné zázrakymilostivý a soucitný je Hospodin! Potravu dává těm, kdo jej...
Žalmy 112:4...ve tmách světlo poctivým, spravedlivý jemilostivý a soucitný! Dobře je člověku, jenž soucitně...
Žalmy 116:5...Hospodin: "Hospodine, prosím, život zachraň mi!" Milostivý je Hospodin a spravedlivý, ano, náš Bůh je...
Žalmy 145:8... o tvé spravedlnosti zpívají: "Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý! Ke...
Joel 2:13... k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a...
Jonáš 4:2...předtím utíkal za moře: Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný, shovívavý, nesmírně trpělivý, velmi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |