Milence

Hledám varianty 'milence' [ milencům (1) milenců (3) milencích (1) milenci (11) milencem (1) milence (6) ]. Nalezeny 23 verše.
Přísloví 8:36...své vlastní duši, kdo nenávidí, je smrti milencem." Moudrost si vystavěla dům, sedm tesaných sloupů...
Jeremiáš 3:1...hrozně poskvrnila! Tys ale smilnila s tolika milenci, a chceš se ke mně vrátit?" praví Hospodin. "Jen se...
Jeremiáš 3:2...Na kterém holém vršku ses neválela? Čekalas na milence někde u cesty, jako beduín vysedává na poušti. Svým...
Jeremiáš 4:30...si řasenkou líčit oči? Zbytečné krášlení! Tví milenci tebou pohrdají, chystají se zavraždit! Slyším...
Jeremiáš 22:20... tvůj hlas zní, z Abarimu vykřikni nad svými milenci, neboť jsou všichni rozdrceni! Mluvil jsem k tobě,...
Jeremiáš 22:22...hlas. Všechny ty tvé pastýře vítr požene, tví milenci půjdou do zajetí; tehdy se konečně budeš hanbit a...
Jeremiáš 30:14...bolesti, nikdo nedokáže uzdravit! Všichni tví milenci na tebe zapomněli, žádný z nich o tebe nestojí....
Pláč 1:2...celou noc, po tvářích kanou slzy. Z jejích milenců, kolik jich bylo, ji žádný nejde utěšit. Všichni...
Pláč 1:19...mládenci museli jít do zajetí. Volala jsem své milence, ti však zradili. Moji kněží i stařešinové ve...
Ezechiel 16:33...bereš cizí! Všem courám se za to platí, ale svým milencům platíš ty - uplácíš je, aby za tebou chodili...
Ezechiel 16:36...potřísněná smilstvem obnažovala před všemi svými milenci, před všemi svými ohavnými modlami, a protožes jim...
Ezechiel 16:37...krev svých dětí, hle - shromáždím všechny tvé milence, s nimiž ses těšila, jsi je milovala, anebo...
Ezechiel 16:41...skoncuji s tvým smilněním - žádní zaplacení milenci! Tehdy se můj hněv proti tobě vybouří a ...
Ezechiel 23:5...ale smilně zradila. Roztoužila se po asyrských milencích - po vojevůdcích oblečených purpurem, po...
Ezechiel 23:9...na chtíč. Vydal jsem ji proto do rukou jejích milenců, do rukou Asyřanů, po kterých tolik toužila. Ti ji...
Ezechiel 23:22...Panovník Hospodin: proti tobě popudím ty tvé milence, kteří se ti znechutili, a přivedu je proti tobě z...
Ozeáš 2:7...byla jejich rodička. Říkala: "Půjdu za svými milenci, kteří mi jídlo i vodu dávají, kteří mi dávají vlnu...
Ozeáš 2:9...ji zdí, aby netrefila svými stezkami. Za svými milenci se požene, ale nedožene je, bude je hledat, ale...
Ozeáš 2:12... Brzy odhalím její sprostotu před zraky jejích milenců a nikdo ji nezachrání přede mnou. Ukončím veškeré...
Ozeáš 2:14...sady, o kterých říká: "Tím mi zaplatili moji milenci," a proměním je v lesní houštiny, kde budou...
Ozeáš 2:15...a ozdobená náušnicemi a sponami chodí za svými milenci - na však vůbec nemyslí, praví Hospodin. Pak si...
Ozeáš 3:1...mi řekl: "Jdi a znovu miluj svou ženu, která  milence a je ti nevěrná. Právě tak Hospodin miluje syny...
Ozeáš 8:9...jako divoký osamělý osel - Efraim kupoval si milence! Prodávali se mezi pohany, je teď ale shromáždím...

Slova obsahující milence: milence (6) milencem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |