Midiánský

Hledám varianty 'midiánský' [ midiánský ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 2:16...země. Když tam dorazil, posadil se u studnyMidiánský kněz měl sedm dcer a ty chodívaly ke studni...
Exodus 18:1... do posledního pokolení." Mojžíšův tchánmidiánský kněz Jetro, se doslechl o všem, co Bůh učinil pro...
Soudců 7:8...od zbytku vojska jejich zásoby a beraní rohyMidiánský tábor ležel dole v údolí. noci Hospodin řekl...
Soudců 7:13... zdál se mi takový sen: Viděl jsem, jak se na midiánský tábor valil pecen ječného chleba. Dostal se ke...
Soudců 7:15...tábora a zvolal: "Vzhůru! Hospodin vydal midiánský tábor do vašich rukou!" Těch tři sta mužů...

Slova obsahující midiánský: midiánský (5) midiánských (2) midiánským (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |