Midiánské

Hledám varianty 'midiánské' [ midiánské ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 2:15...Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil se u studny....
Numeri 31:8... a pobili je do posledního muže. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu - pět...
Numeri 31:9...králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili mečemMidiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali....
Jozue 13:21...vládl v Chešbonu. Mojžíš ho porazil stejně jako midiánské prince, Sichonovy vazaly Eviho, Rekema, Cura,...
Soudců 8:3...lepší než abiezerské vinobraní? Bůh vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou. Co jsem...
Soudců 8:5...mým mužům nějaké pecny chleba. Pronásleduji midiánské krále Zebacha a Calmunu a muži jsou ...
Izaiáš 9:3...jeho rameno i hůl jeho utiskovatele jako při midiánské porážce. Veškerá obuv válečná i roucha krví...
Skutky 7:29...pak Mojžíš utekl a žil jako přistěhovalecmidiánské zemi, kde zplodil dva syny. Po dalších čtyřiceti...

Slova obsahující midiánské: midiánské (8) midiánského (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |