Mezníky

Hledám varianty 'mezníky' [ mezníky (5) mezník (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 19:14...prolitou krev, a povede se ti dobře. Neposunuj mezník svého bližního, kterým tví předkové vymezili tvé...
Deuteronomium 27:17...lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo posune mezník svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Job 24:2...věrní nikdy nevidí? Jsou takoví, kteří posouvají mezníky a pasou stáda, která ukradli. Sirotkům odvádějí...
Přísloví 15:25...peklu v hlubinách. Hospodin strhne dům pyšnýchmezníky vdovy ale upevní. Zlé úmysly se Hospodinu hnusí, za...
Přísloví 22:28... nebudeš mít čím zaplatit? Neposunuj dávné mezníky, které tví otcové vztyčili. Hleď - kdo je mistrem...
Přísloví 23:10...tvých slov jen pohrdne. Neposunuj dávné mezníky, od pole sirotků dej ruce pryč! Jejich Zastánce je...
Ozeáš 5:10...je. Vůdcové Judy jsou jako ti, kdo posunují mezníky; svou prchlivostí je zaplavím jako povodní. Efraim...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |