Mezku

Hledám varianty 'mezku' [ mezky (7) mezků (2) mezku (1) mezka (2) mezek (4) mezcích (2) ]. Nalezeno 16 veršù.
2. Samuel 13:29...synové se hned zvedli, každý nasedl na svého mezka a dali se na útěk. Ještě byli na cestě, když se...
2. Samuel 18:9...narazil na Davidovy muže, a tak na svém mezku ujížděl pryč. Když ale mezek probíhal pod hustými...
1. Královská 10:25...a zlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámy, koněmezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun nashromáždil...
1. Královská 18:5...čerstvá tráva, abychom zachovali naživu koněmezky a nepřišli o dobytek." Rozdělili si tedy zem, že ji...
2. Královská 5:17...prosím, si tvůj služebník alespoň naloží dva mezky zdejší půdou. Tvůj služebník totiž nechce přinášet...
1. Letopisů 12:41...přiváželi jídlo na oslech, velbloudechmezcích a volech: zásoby mouky, hroudy fíků, trsy rozinek,...
2. Letopisů 9:24...a zlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámy, koněmezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun měl 4 000...
Ezdráš 2:66...a 200 zpěváků a zpěvaček. Měli 736 koní, 245 mezků, 435 velbloudů a 6 720 oslů...
Nehemiáš 7:68...a 245 zpěváků a zpěvaček. Měli 736 koní, 245 mezků, 435 velbloudů a 6 720 oslů...
Žalmy 32:9...k tobě obrátím: "Nebuďte nerozumní jako kůňmezek, co musí být zkroceni uzdou a ohlávkou, než ...
Přísloví 12:1... Milovník poznání miluje poučení, jen tupý mezek si nedá domluvit. Dobrotivého zahrne Hospodin přízní,...
Izaiáš 66:20...mezi národy! Na koních, vozech a povozech, na mezcích a velbloudech pak přivedou všechny vaše bratry ze...
Ezechiel 27:14...Bet-togarma nabízí za tvé zboží koně, spřeženímezky. Rhodští muži s tebou obchodují, tvými zákazníky jsou...
Zachariáš 14:15...množství.) Stejná rána postihne i koněmezky, velbloudy, osly i všechen dobytek v jejich táborech....
Lukáš 10:34...a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého mezka, dovezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne...
Skutky 23:24...sedmdesát jezdců a dvě stě lehkooděnců. Přiveďte mezky pro Pavla a bezpečně ho dopravte k prokurátoru...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |