Metlu

Hledám varianty 'metlu' [ metly (1) metlu (2) metlou (4) metle (1) metla (3) ]. Nalezeno 11 veršù.
Žalmy 39:11... protože tys to způsobil! Odvrať ode svoji metlu, pod ranami tvé ruky umírám! Když trestáš člověka za...
Přísloví 13:24...je ale může o všechno připravit. Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je miluje....
Přísloví 22:15... Nerozumnost vězí v srdci dítěte, trestající metla ji však vyžene. Kdo drtí chudé, aby se obohatil, a...
Přísloví 23:13...poučným. Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu metlou, neumře! Když mu sám metlou nabiješ, jeho duši z...
Přísloví 23:14...neváhej, dáš-li mu metlou, neumře! Když mu sám metlou nabiješ, jeho duši z pekla vytrhneš. Bude-li, synu,...
Přísloví 29:15... jeho trůn bude navěky upevněn. Moudrosti dodává metla a domluva, rozpustilé dítě je pro matku ostuda. Když...
Izaiáš 10:5... jeho ruka se ještě chystá udeřit! Běda Asýriimetle mého hněvu - hůl v jejich ruce je prchlivost!...
Izaiáš 10:15...Povyšuje se pila nad svého drvoštěpa? Jako by metla mávala tím, kdo ji zvedá, a hůl se chlubila, že není...
Izaiáš 10:24...bydlíš na Sionu, neboj se Asyřanů, kteří bijí metlou a zvedají na tebe hůl tak jako kdysi Egyptští. ...
Izaiáš 14:23...jej v hnízdiště sýčků a v bahnitou mokřinumetlou zkázy jej vymetu! praví Hospodin zástupů. Hospodin...
Izaiáš 30:32...Asýrii, svou holí ji bude bít. Ke každému úderu metly, který Hospodin zasadí, budou hrát tamburíny a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |